top of page
Logo voor docs.jpg

Algemene Voorwaarden Studio EB

Algemeen:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en transacties tussen Studio EB en de cliënt. 

 • Door voor de behandeling het toestemmingsformulier te tekenen gaat cliënt akkoord met deze voorwaarden.

Afspraken:

 • Cliënt dient bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk door te geven aan Studio EB, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak. 

 • Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt zonder dit telefonisch of via WhatsApp te melden behoudt Studio EB het recht om de afspraak te annuleren. 

 • Studio EB moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan cliënt melden.

Verantwoording en eigen risico:

 • Alle opdrachten van cliënt aan Studio EB worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van cliënt.

 • Door opdracht te geven aan Studio EB verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling (lees de pagina "Gezondheid&Risico's" goed door).

 • Door opdracht te geven aan Studio EB tot het aanbrengen van permanente make-up of een huidbehandeling verklaart cliënt dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.

 • Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up of een huidbehandeling te ondergaan weloverwogen is.

 • Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een toestemmingsformulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

 

Aansprakelijkheid:

 • Cliënt geeft een opdracht aan Studio EB. Hierbij verklaart Studio EB dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Studio EB kan niet garanderen ook daadwerkelijk het verwachte resultaat te bereiken. 

 • Ondanks dat Studio EB haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is het mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, In geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling. Wel zal Studio EB proberen met een oplossing te komen om het beoogde resultaat alsnog te bereiken.

 • Een nabehandeling dient binnen 4 tot 6 weken na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen een speciaal tarief (zie prijslijst).

 • Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Studio EB dit (medisch) niet verantwoord vindt mogen wij deze nabehandeling weigeren.

 • Studio EB is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat. Ook is Studio EB niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, Tenzij vast komt te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

 • Studio EB is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make-up of huidbehandelingen. Cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

 • Mochten er verminkingen of ontstekingen ontstaan na een behandeling bij Studio EB dan is het de verantwoording van cliënt om dit direct, danwel zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, aan Studio EB te melden. 

 • In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

 

Betaling:

 • Studio EB vermeldt de prijzen van alle behandelingen op deze website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd.

 • De cliënt dient na de behandeling het geldende tarief te voldoen contant of per bankoverschrijving/pin.

 

Garantie:

 • Studio EB gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.

 • Studio EB is GGD gecertificeerd waardoor u als opdrachtgever gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt. U kunt ons bedrijf opzoeken in het register van de GGD.

 

Klachten:

 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk zeven dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Studio EB. Communicatie via WhatsApp of telefonisch telt niet als officiële melding. Een e-mail wel. 

Recht: 

 • Op elke overeenkomst tussen Studio EB en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 • Studio EB is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op een Website of Social Media zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht van ons, en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Huisregels Studio EB

 • Kom op tijd en voorbereid naar een afspraak.

 • Zorg dat je niet op een schopstoel zit. Wij gaan niet sneller werken. 

 • Hou elke vorm van communicatie open, eerlijk en integer. 

 • Ben je niet tevreden? Dat kan. Wij gaan er alles aan doen om dit op te lossen. Wees hierin redelijk. 

 • Bliijf wel altijd contact houden, als er iets is, laat het ons weten via WhatsApp of mail. Je bent nooit teveel of vervelend!

 • Intens zongebruinde of sommige natuurlijke bruine huiden reageren niet goed op bepaalde behandelingen. Hier zijn medische verklaringen voor die wij gedetailleerd zullen uitleggen op het moment dat wij dit constateren, Dit heeft niks te maken met discriminatie of het willen uitsluiten van bepaalde groepen mensen. 

bottom of page